NOTIFICATION

We hereby inform all potential investors who are interested in investing and buying shares of our company in the amount of 51% that purchase is possible. The company deals with the production of various wood assortments.

The headquarter is located in Bihać, (BiH) with a department Bihać 1 and a facility in Bosanska Krupa. Estimation of the total assets of our company amounts to 3.500.000,00 € (three million and five hundred thousand Euros) according to the following:

1. Primary wood processing with sawmill and rough processing of elements with supporting machines worth 1.000.000,00 €.

2. Final production of wood, chairs, doors, windows, dowels, veneer edges and parquets, separate complex of production halls worth 1.100.000,00 €.

3. Investment zone with administrative building and production facility in registered office in Bosanska Krupa, (BiH) worth 650.000,00 €.

4. The original existence of the company with all supporting documentation and all permits, certificates, work permits, with all buyers and suppliers with whom we have long-term contracts and a secure market worth 750.000,00 €. Interested investors and buyers can contact by e-mail: info@mhmcompanyeu.com for any additional information.


Obavijest,

Ovim putem obavještavamo sve potencijalne investitore koji su zainteresirani za investiranje i kupovinu dionica našeg preduzeća u iznosu od 51% da je kupovina moguća. Radi se o proizvodnji raznih sortimenata od drveta. Sjedište se nalazi u Bihaću (BiH) sa poslovnicom Bihać 1, te poslovnicom za novi pogon na prostoru Bosanske Krupe. Procjena ukupne imovine našeg preduzeća iznosu 3.500.000,00 € (tri miliona i petsto hiljada eura) prema sljedećem:

1. Primarna prerada drveta s pilanom i grubom obradom elemenata s pratećim mašinama u vrijednosti 1.000.000,00 €.

2. Finalna prerada drveta, proizvodnja stolica, vrata, prozora, tipli, furnirskih kant traka i parketa, odvojeni kompleks proizvodnih hala u vrijednosti 1.100.000,00 €.

3. Investiciona zona sa upravnom zgradom i proizvodnim pogonom u registriranoj poslovnici u mjestu Bosanska Krupa (BiH) u vrijednosti 650.000,00 €.

4. Izvorno postojanje preduzeća sa svom pratećom dokumentacijom i svim dozvolama, certifikatima, odobrenjima za rad, sa svim kupcima i dobavljačima s kojima imamo dugotrajni ugovori i sigurno tržište u vrijednosti 750.000,00 €.


Za sve dodatne informacije zainteresirani investitori i kupci mogu kontaktirati putem maila: info@mhmcompanyeu.com.

Our Philosophy

Our mission is to provide the best possible service to our customers.

Our vision is to expand our market to all over Europe.

Production

The production is mainly based on the production of elements.